နွားတစ်ကောင်ကြောင့် ဗိုလ်တစ်ကောင် ဘဝပြောင်း။ စိတ်တောင် မကောင်းဘူး။

/
/

00:00Current time04:27

Add a Comment

Your email address will not be published.