တပ်ရင်းမှူးကတော်ဆိုင်က ပစ္စည်းများခိုးယူသည့် စကစများနှင့် ပျူစောထီးများ တစ်ပြားမကျန် ပြန်လျော်ပေးရ

တပ်ရင်းမှူးကတော်ဆိုင်က ပစ္စည်းများခိုးယူသည့် စစ်ခွေးများနှင့် ပျူစောထီးများ တစ်ပြားမကျန် ပြန် လျော်ပေးရ


တပ်ရင်းမှူးကတော်ဆိုင်က ပစ္စည်းများခိုးယူသည့် စစ်ခွေးများနှင့် ပျူစောထီးများ တစ်ပြားမကျန် ပြန် လျော်ပေးရ

Add a Comment

Your email address will not be published.