နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးပွဲများကို မဖိတ်ကြားတာကို သဘောထားကြီးစွားနာလည်ကြောင်းနှင့် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြား


Myanmar News

Add a Comment

Your email address will not be published.