အာဆီယံ အဖွဲ့ အတွင်း ပြင်ပ သပ်လျိူ သွေးခွဲမှူများ ဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက် ဦးဏှောက်သုံးပီး အလုပ်လုပ်ကြရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို စိုးဝင်း သတိပေး ပြောကြား

အာဆီယံ အဖွဲ့ အတွင်း ပြင်ပ သပ်လျိူ သွေးခွဲမှူများ ဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက် ဦးဏှောက်သုံးပီး အလုပ်လုပ်ကြရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို စိုးဝင်း သတိပေး ပြောကြား

အာဆီယံ အဖွဲ့ အတွင်း ပြင်ပ သပ်လျိူ သွေးခွဲမှူများ ဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက်
ဦးဏှောက်သုံးပီး အလုပ်လုပ်ကြရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို စိုးဝင်း သတိပေး ပြောကြား

Add a Comment

Your email address will not be published.