ကိုယ်သုံးနေနေ မိတာခတောင် မဆောင်ချင်တဲ့သူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့မထိုက်တန်လို့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စကားကို မပြောသင့်ကြောင်း စကစ ပြော

ကိုယ်သုံးတဲ့ မိတာခတောင် မဆောင်ချင်တဲ့သူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့မထိုက်တန်လို့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စကားကို မပြောသင့်ကြောင်း စကစ ပြော

ကိုယ်သုံးတဲ့ မိတာခတောင် မဆောင်ချင်တဲ့သူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့မထိုက်တန်လို့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စကားကို မပြောသင့်ကြောင်း စကစ ပြော

Add a Comment

Your email address will not be published.