နိုင်ငံရေးပါတီများ၏လှုပ်ရှားမှုကောက်နှုတ်ချက်

USDPပါတီ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကိုအသိအမှတ်မပြု။ မတရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟုယူဆသောဖြို့နယ်အချို့မဲပြန်လည်ရေတွက်ရေးကြိုးပမ်း။ ပုံစံ ၁၉လက်မှတ်မထိုးရန်အောက်ခြေသို့ဆက်လက်ညွန်ကြားထား။ ၁၁-၁၁-၂၀ ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည်။ ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်တောင်းဆို။ တစည ပါတီ ကျောက်ပန်းတောင်းမှ တစည ကိုယ်စားလှယ် Dr kyaw swe မှ ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဘက်လိုက်မသမာမှုရှိကြောင်းအထောက်အထားအခိုင်အမာရှိကြောင်းနှင့် ရွေးကောင်ပွဲရလာဒ်ကိုအသိအမှတ်မပြုပုံစံ ၁၉ လက်မှတ်မထိုး။

ကျောက်ပန်းတောင်းရွေးကောက်နှင့် ရွေးချယ်ခံရသောကိုယ်စားလှယ်ကို တရားစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းကြေငြာချက်ထုတ်။ NDPပါတီဥက္ကဌဦးစိုးမောင်မှ ရေစကြိုနယ်တွင် NDP ပါတီမဲမရစေရန် UEC မှတမင်အစီအစဉ်တကျဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ထို့ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကိုအသိအမှတ်မပြုပုံစံ ၁၉ လက်မှတ်မထိုး ရေစကြိုနှင့်မကွေးတိုင်း UEC များနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်အလိုတူအလိုပါများအားလုံးကို တရားဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူရေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာချက်ထုတ်။ NDF ပါတီဥက္ကဌဦးခင်မောင်ဆွေမှာ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် မစတင်မှီကပင်ဘက်လိုက်မှုများ မတရားမှုများ ဥပဒေနှင့်မညီညွံတ်မှုများရှိ၍ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်အသိအမှတ်မပြု ရွေးကောက်ပွဲပါယ်ဖျက်နိုင်ရေးဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်းကင်းမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီမှ မဲခိုးမံဲဝယ်မဲစာရင်းလိမ်လည်မှုများမြို့နယ် uec ၏ဘက်လိုက်တရားမဲ့လုပ်ရပ်များရှိနေသဖြင့် ဆန္ဒမဲပြန်လည်စစ်ဆေးရေတွက်ရန်နှင့်အကယ်၍ဆန္ဒမဲပြန်လည်ရေတွက်ခြင်းမပြုပါကဥပဒေနှင့်အညီတရားဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း USDP ကိုယ်စားလှယ်မှပြောဆိုခဲ့။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *