ကျောင်းခေါင်မိုးပေါ် အမှိုက်တက်ရှင်းရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသွားသည့် ကိုယ်ရင်လေး

မန္တးလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ဘယ်လင်းကျေးရွာအုပ်စု နှစ်ဆူတောင်ကျောင်းတိုက်တွင်28-4-2020 နံနက်ပိုင်း
အချိန်၌ ကျောင်းခေါင်မိုးပေါ်ရှိအမှိုက်များတက် ရှင်းရာမှ (၁၇)နှစ်အရွယ်ရှိကိုယ်ရင်(၁)ပါးဓာတ်လိုက်သေဆုံးကြောင်း သတင်းရှိသည်။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *